Scroll to top
cs en
Event

PRE Pražská energetika

PREekoproud

Stínohrou pro zdravější přírodu

V roce 2020 jsme navázali dlouhodobou spolupráci s Pražskou energetikou jako full-service lead agentura. Kromě komunikační strategie, vizuální identity, copywritingu a interní komunikace jsme se pustili i do osvětové kampaně klíčového produktu PREekoproud. Ten nakupuje energii pouze z obnovitelných zdrojů v České republice a jeho zákazníci tak mohou svým malým dílem přispět k lepšímu životnímu prostředí nás všech.

„Žádná složitá gesta. Přírodě pomůžete, když jednoduše přejdete na PREekoproud.“ Hlavní myšlenka byla jasná: malým činem k velkým změnám. V kampani jsme chtěli lidem připomenout, že místo velkých slov nebo složitých procesů stačí udělat malý krůček k lepšímu zítřku. Ke zlepšení životního prostředí nás všech. Abychom sdělení dostali efektivně do světa, vydali jsme se cestou výjimečné kreativy. Znázornění samotného „složitého gesta“ jsme spojili s přírodními motivy. Stínohry prstů připomínající divokou zvěř v prostředí nádherné české přírody pak doslova ozdobily pražské reklamní plochy. Vizuály splnily svou roli, upoutaly pozornost a nutily lidi věnovat sdělení čas. Kampaň získala výborné ohlasy. Nešli jsme totiž cestou eko vydírání, ale zvolili jsme jednoduchý insight, že k vykročení k pozitivní změně stačí pouze jeden malý krok.

Kampaň byla podle dat relevantní pro více než 49 % pražské populace, která chce dát najevo svůj kladný vztah k životnímu prostředí, ale neví jak anebo nechce drasticky změnit svůj životní styl.

Co udělalo PREekoproud Famously Effective: Kreativa odlišující se od komunikace kategorie + jednoduchý přístup ke složitému tématu + vysoká relevance sdělení pro cílovou skupinu.

  • popis:

    Stínohrou pro zdravější přírodu

Share project